อัตรราค่าบริการ
- -พนักงานจะเติมน้ำมันเต็มถังจากบ้านทุกครั้ง

- ผู้เช่ารถจะต้องเติมคืนเต็มถังหลังจบงาน
- ค่ารถ ไม่รวมน้ำมัน-ทางดวน,ที่พักคนขับ
- ในกทม.-ปริมณฑล วันละ 1800 บ.
- ต่างจังหวัดวันละ 1900 บาท.หรือโทรมาสอบถาม
- ระยะเวลาใช้รถ 10 ชม. โอที ชม. 100 บ.
- ต่างจังหวัด 12 ชม. โอทีชม. 200 บ.
- ตัวอย่าง ออกเวลา 08.00-18.00 น.
-กรณีเลย 24.00 น. จะคิดค่ารถเพิ่ม1
วัน

จองรถ,สอบถาม

โทร. 0945765678 , 0945528836 ลุงติ้ก

 

ตารางอัตราค่ารถและค่าน้ำมัน/โดยประมาณ

จังหวัด
ราคา
ระยะทาง/กิโล
ค่าน้ำมัน/โดยประมาณ
เวลาเดินา
หมายเหตุ
ภาคเกลาง
1. กำแพงเพชร
2000
358/กม
2300
4.30 ชม.
2.ชัยนาท
1800
194/กม
1500
3.30 ชม.
จองรถ
3.นครนายก
1800
107/กม
1000
1.20 ชม.
จองรถ
4.นครปฐม
1800
56/กม
700
1.20 ชม.
จองรถ
5.นครสวรรค์
1800
240/กม
1600
3.10 ชม.
จองรถ
6.นนทบุรี
1800
20 /กม.
300
30 นาที
จองรถ
7.ปทุมะานี
1800
46/กม
500
50 นาที
จองรถ
8.พระนครศรีอยุธยา
1800
76/กม
900
1.30 ชม.
จองรถ
9.พิจตร
1800
344/กม
2300
1.30 ชม.
จองรถ
10.พิษณุโลก
2000
377/กม.
2500
4.40 ชม.
จองรถ
11.เพชรบูรณ์
2000
346/กม.
2400
4.40 ชม.
จองรถ
12.ลพบุรี
1800
153/กม.
1100
2 ชม.
จองรถ
13.สมุทรปราการ
1800
29/กม
300
40 นาที
จองรถ
14.สมุทรสงคราม
1800
72/กม
600
1 ชม.
จองรถ
15.สมุทรสาคร
1800
36/กม
500
1.40 ชม.
จองรถ
16.สิงห์บุรี
1800
142/กม
1100
2.30 ชม.
จองรถ
17.สุโขทัย
1800
427/ม
2800
5.30 ชม.
จองรถ
18.สุพรรณบุรี
1900
100/กม
1100
2.00 ชม.
จองรถ
19.สระบุรี
1800
107/กม
900
1.40 ชม.
จองรถ
20.อ่างทอง
1800
105/กม
800
1.30 ชม.
จองรถ
21.อุทัยธานี
1800
219/กม
1500
3.40 ชม.
จองรถ
ภาคเหนือ
         
22.เชียงราย
2000
785/กม
5500
11.ชม
จองรถ
23.เชียงใหม่
2000
695/กม
4800
10 ชม.
จองรถ
24.น่าน
2000
668/กม
4500
9 ชม.
จองรถ
25.พะเยา
2000
691/กม
4700
9 ชม.
จองรถ
26.แพร่
2000
551/กม
3800
7 ชม.
จองรถ
27.แม่ฮ่องสอน
2000
924/กม
5500
11.50 ชม.
จองรถ
28.ลำปาง
2000
599/กม
4000
7.30 ชม.
จองรถ
29.ลำพูน
2000
670/กม
4500
8.30 ชม.
จองรถ
30.อุตรดิตถ์
2000
491/กม
3300
6.40 ชม.
จองรถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
31.กาฬสินธุ์
2000
519/กม
3600
6.30 ชม..
จองรถ
32.ขอนแก่น
1900
449/กม
3100
5.30 ชม..
จองรถ
33.ชัยภูมิ
1800
342/กม
2100
6.40 ชม..
จองรถ
34นครพนม
2000
740/กม
5000
9.30 ชม..
จองรถ
35.นครราชสีมา
1800
259/กม
1800
3.30 ชม..
จองรถ
36.บึงกาฬ
2000
762/กม
5100
10. ชม..
จองรถ
37.บุรีรัม
2000
383/กม
2700
5 ชม..
จองรถ
38.มหาสารคาม
2000
475/กม
3400
6. ชม..
จองรถ
39.มุกดาหาร
2000
642/กม
4500
9. ชม..
จองรถ
40.ยโสธร
2000
531/กม
3700
7. ชม..
จองรถ
41.ร้อยเอ็ด
2000
512/กม
3500
6.30 ชม..
จองรถ
42.เลย
2000
520/กม
3700
7.30 ชม..
จองรถ
43.สกลนคร.
2000
647/กม
4400
8.30 ชม..
จองรถ
44.สุรินทร์
2000
426/กม
3000
5.30 ชม..
จองรถ
45.ศรีษะเกษ
2000
513/กม
3700
7.30 ชม..
จองรถ
46.หนองคาย
2000
615/กม
4300
8 ชม..
จองรถ
47.หนองบัวลำภู
2000
577/กม
3600
7 ชม..
จองรถ
48.อุดรธานี
2000
564/กม
3900
7 ชม..
จองรถ
49.อุบลราชธานี
2000
592/กม
4000
8 ชม..
จองรถ
50.อำนาจเจริญ
2000
585/กม
4200
7.30 ชม..
จองรถ
ภาคตะวันออก
       
51.จันทรบุรี
1900
245/กม
1800.
3.ชม..
จองรถ
52ฉะเชิงเทรา
1800
82/กม
800
1.30 ชม..
จองรถ
53.ชลบุรี
1800
81/กม
700
1.30 ชม..
จองรถ
54.ตราด
2000
315/กม
2000
4.ชม..
จองรถ
55.ปราจีนบุรี
1800
136/กม
1200
2.ชม..
จองรถ
56.ระยอง
1800
179/กม
1300
2.30 ชม..
จองรถ
57.สระแก้ว
1800
237/กม
1400.
3.30 ชม..
จองรถ
อรัญประเทศ (ด่านชายแดน)
1800
250/กม.
1500
3 ชม.
จองรถ
ภาคตะวันตก        
58.กาญจนบุรี
1800
128/กม
1000
3 ชม.
จองรถ
- เลยไทรโยคใหญ่
1900
297/กม
1800
5.30 ชม.
จองรถ
-สะพานมอญ
2000
347/กม
2100
6.30 ชมง
จองรถ
-อีตอง -ปิล๊อก
2000
340/กม
2000
5.ชม.
จองรถ
-ทองผาภูมิ
2000
270/กม
1700
6.ชม.
จองรถ
59.ตาก
2000
426/กม
2800
5.30 ชม.
จองรถ
60.ประจวบคีรีขันธ์
2000
281/กม
1900
4.ชม.
จองรถ
61.เพชรบุรี
1800
123/กม
1400
2.30 ชม.
จองรถ
61.ราชบุรี
1800
100/กม
1200
1.30 ชม.
จองรถ
ภาคใต้
   
62.กระบี่
2000
814/กม.
5200
9.30ชม.
จองรถ
63.ชุมพร
2000
463/กม.
3200
6ชม.
จองรถ
64.ตรัง
2000
828/กม.
5600
10.30ชม.
จองรถ
65.นครศรีธรรมราช
2000
780/กม.
5300
10ชม.
จองรถ
66.นราธิวาส
2000
1149/กม.
7600
14ชม.
จองรถ
67.ปัตตานี
2000
1055/กม.
7000
13ชม.
จองรถ
68.พังงา
2000
788/กม.
5100
11ชม.
จองรถ
69.พัทลุง
2000
840/กม.
5700
12ชม.
จองรถ
70.ภูเก็ต
2000
862/กม.
5700
12ชม.
จองรถ
71.ระนอง
2000
568/กม.
4000
9ชม.
จองรถ
72.สตูล
2000
973/กม.
6700
13ชม.
จองรถ
73.สงขลา
2000
950/กม.
6500
12ชม.
จองรถ
74.สุราษฏร์ะานี
2000
644/กม.
4500
9ชม.
จองรถ
75.ยะลา
2000
1084/กม.
7500
14ชม.
จองรถ
         

-กรณีขึ้นดอย ถ้ามีรถบริการของพื้นที่ รถตู้จะไม่ขึ้น

- ถ้าขึ้นดอย เพิ่ม ดอยละ 800 บาท

โทร.สอบถาม 0945765678 ลุงติ้

-------------

-