วีไอพีใหม่ 8  ที่นั่ง วันละ 2400 ไม่รวมน้ำมันทางด่วน 
หลัง 20.00 น. โอที ชม. 200 บาท.
 
 

รถ 10  ที่นั่งวีไอพี ใหม่ วันละ 2000 ไม่รวมน้ำมันทางด่วน เลย 20.00 น. โอทีชม. 200 

 
กรณีไปค้าง มี่ค่าที่พักคืนละ 200 บาท  
 

 

วีไอพี ทั่วไป วันละ 1800 ไม่รวม กทม.ปริมณฑล 

 


ราคารับ-ส่ง รวมน้ำมัน+ทางด่วน+ชูป้าย

รับ-ส่ง  สนามบิน-โรงแรม  กทม.     ราคา 1300     
โรงแรม-สนามบิน  ราคา 1300 บาท
สนามบิน-พัทยา 2,800 บาท 
พัทยา -สนามบิน 2,800 บาท
กทม.-พัทยา 3,000  บาท 
พัทยา-กทม. 3,000 บาท
ทัวร์  1  วัน ในกทม. 2,800 บาท
ทัวร์ กทม.-ตลาดน้ำ ดำเนิน อัมพวา 3,000 บาท
ไหว้พระ 9 วัด กทม.-อยุธยา  3,000 บาท
ทัวร์ กทม.-พัทยา  ไป-กลับ 3,500  บาท  
ทัวร์ กทม.-หัวหิน ไปกลับ 3500 บาท
ทัวร์ เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย สวนดอกไม้  ไร่องุ่น 3500 
ทัวร์ กทม. -หัวหิน -กุยบุรี 4000 บาท