ด่นเจดีย์สามองค์ ไทย-พม่า จ.กาญจนบุรี

เจดีย์สามองค์ ชายแดนไทย-พม่า

ด่านพม่า

สถานที่ท่องเที่ยวฝั่งพม่า มีรถคอยบริการครับติดต่อทีมงาน