@ เพิ่มไลน์ /ติดต่อ

E-mail : kitcha_service@hotmail.com

Mobile: +660945765678 : ID LINE:086780

Tel. 094-5765678 .094-5528836

นายกิจจา กี่แสง 1/40 ต.บางเมือง ถ. ศรีนครินทร์

อ. เมือง จ. สมุทรปราก

(ของจริงไม่มีการแอบอ้าง แต่ประการใด)